Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Datasett: Forløpsdatabasen FD-Trygd - 20%-utvalg

Et 20% tilfeldig utvalg trukket fra Statistisk sentralbyrås trygdeforløpsdatabase FD-Trygd. De fleste trygdeområder fra datakilden dekkes, inkludert inntekt, utdanning, sysselsetting og demografi.

Variabelgruppe Sysselsetting
Kommentar
Sysselsatte personer. Tidsserien f.o.m. 2003 omfatter kun arbeidstakere (ikke selvstendig næringsdrivende), men inneholder til gjengjeld yrkesopplysninger