Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Datasett: Forløpsdatabasen FD-Trygd - 20%-utvalg

Et 20% tilfeldig utvalg trukket fra Statistisk sentralbyrås trygdeforløpsdatabase FD-Trygd. De fleste trygdeområder fra datakilden dekkes, inkludert inntekt, utdanning, sysselsetting og demografi.

Variabelgruppe Økonomisk sosialhjelp
Kommentar
Mottak av økonomisk sosialhjelp. Varighet og beløp.